20. december 2023
ZAPISNIK - roditeljski sestanek oddelka glasbil s tipkami in plesa na daljavo

Številka: 100-7/2024-1
Datum: 9.1.2024

Glasbena šola Risto Savin Žalec, volilna komisija za izvedbo volitev predstavnikov v svet staršev
R A Z G L A Š A
 
potrjeno kandidatno listo za volitve predstavnice staršev oddelka glasbil s tipkami in plesa v svet staršev, ki bodo izvedene na daljavo s pomočjo glasovalnih lističev.

1. Kandidatna lista za predstavnico staršev oddelka glasbil s tipkami v svet staršev:
 
  • Špela Jezernik Širca – oddelek glasbil s tipkami in plesa
 
                                                                                

Volilna komisija:
 
  1. Damjana Avšič
  2. Melita Estigarribia Villasanti
  3. Ines Mandelj


Spoštovani,
ker ni bilo podanih nobenih predlogov za izvolitev člana sveta staršev, rok za oddajo kandidature podaljšujemo do vključno 8.1.2014.

mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj
Nazaj