Urnik Žalec 2019/2020
             
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
110 202 110 110 110 110 202
        1.b    
2.a   6.b   5.c    (14.00 do 15.00)    
 (14.30 do 15.30) (14.30 do 15.30) (14.30 do 15.30) 5.b 1.c 3.c 2.č
6.a SOLF. II 3.b (15.00 do 16.00) (15.00 do 16.00) (15.00 do 16.00) (15.00 do 16.00)
(15.30 do 16.30) (15.30 do 16.30) (15.30 do 16.30) PGV* B1*** 4.c 4.a
3.a SOLF. I 6.c (16.00 do 16.45) (16.00 do 17.00) (16.00 do 17.00) (16.00 do 17.00)
(16.30 do 17.30) (16.30 do 17.15) (16.30 do 17.30) GP** 2.c    
5.a 1.a 2.b (17.00 do 18.00) (17.00 do 18.00)    
(17.30 do 18.30) (17.15 do 18.15) (17.30 do 18.30)   4.b    
        (18.00 do 19.00)    
             
    KITARSKI ORKESTER GODALNI ORKESTER HARMONIKARSKI ORKESTER    
    DVORANA 202 DVORANA    
    16.30 do 18.00 16.00 do 18.00 16.30 do 18.00    
  ZBOR PIHALNI ORKESTER   SIMFONIČNI ORKESTER    
  202 DVORANA   DVORANA    
     18:15 do 19:15 18.00 do 19.30   18.00 do 20.00    
      * PGV = Predšolska glasbena vzgoja  
      ** GP = Glasbena pripravnica    
      ***B1 = Nauk o glasbi- ples    















































Obveščamov vas, da so učenci dolžni obiskovati pouk Nauka o glasbi v občini svojega prebivališča, kjer delujejo naši dislocirani oddelki.

Razdelitev urnikov pri učiteljih individualnega pouka bo za VSE učence potekala
V PONEDELJEK, 2. SEPTEMBRA 2019, od 16.00 do 18.00 ure v Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec za VSE oddelke.


Pouk bo potekal od torka, 3. 9. 2018 dalje po urniku.

Seznam učbenikov, ki jih bodo vaši otroci potrebovali pri skupinskem pouku v šolskem letu 2019/2020: 
- Predšolska glasbena vzgoja: Mojca Tratar: Predšolska glasbena vzgoja;
- Glasbena pripravnica: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: V deželi glasbe;
- Nauk o glasbi:
1.r. Olga Ulokina, Alenka Urbančič, Vildana Repše: Nauk o glasbi 1;
2.r. Olga Ulokina, Alenka Urbančič, Vildana Repše: Nauk o glasbi 2;
3.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 3;
4.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 4;
5.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 5;
6.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 6;
- Baletna teorija: ni učbenika
- Solfeggio:
Solfeggio I, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio I
Solfeggio II, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio II
Solfeggio II, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio II

RAZPORED UČENCEV PO RAZREDIH:
 
 
Predšolska glasbena vzgoja

Glasbena pripravnica

1.a         1.b          1.c            1.d VRANSKO      1.e PREBOLD        1.f  POLZELA     1.g BRASLOVČE

Nauk o glasbi 1- PLES

2.a      2.b       2.c    2.č       2.d                       2.e                        2.f                     2.g
         
3.a        3.b        3.c             3.d                      3.e                         3.f                     3.g

4.a        4.b        4.c             4.d                      4.e                        4.f                      4.g
 
5.a        5.b        5.c             5.d                      5.e                        5.f                      5.g

6.a        6.b        6.c            6.d                       6.e                        6.f                      6.g


SOLFEGGIO I

SOLFEGGIO II


ODDELEK PLESA


 
Urnik Ples          
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek  
Plesna
pripravnica 3 14.15 do 15.00

Balet 3
14.15 do 15.15

Balet 2
14.15 do 15.15
Plesna
pripravnica 1
14.15 do 15.00
Plesna
pripravnica 2  
14.15 do 15.00
 
 

Balet 4,5 in 6
15.00 do 16.00

Balet 1
15.15 do 16.15
Plesna
pripravnica 3
15.15 do 16.00

Balet 3
15.00 do 16.00

Balet 3
15.00 do 16.00
 
 

Balet 2
16.00 do 17.00
Plesna
pripravnica 2
16.15 do 17.00
Balet
nadstardad
16.00 do 17.30

Balet 1
16.00 do 17.00

Balet 4,5 in 6
16.00 do 17.00
 
 
  Plesna
pripravnica 1
17.00 do 17.45

Vrtec
17.30 do 18.15
  Balet
nadstandard
17.00 do 18.30
 
     
   
Balet 4,5 in 6
18.15 do 19.15
     
         



RAZPORED UČENCEV PO SKUPINAH:

PLESNI VRTEC
PLESNA PRIPRAVNICA 1
PLESNA PRIPRAVNICA 2
PLESNA PRIPRAVNICA 3