Prostovoljne donacije za šolski sklad lahko nakažete na naš transakcijski račun:
01390-6030714152
Zahvaljujemo se vam za donacije!