27. avgust 2020
Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta
Spoštovani starši,

skladno z navodili pristojnih ustanov vas obveščamo, da naj v šolo prihajajo samo otroci, ki so zdravi. Prosimo vas, da pri tem upoštevate naslednje:
 1. V zadnjih 14 dneh otrok ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.
Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.


Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.


Za razumevanje se vam lepo zahvaljujemo,

mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj


 
27. avgust 2020
Hišni red, navodila obnašanja v času COVID 19 in pouk po modelu B
HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA

PRIHOD V ŠOLO
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
 • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
 • Učenci plesne pripravnice in baleta se za pouk, če je to le izvedljivo oblečejo doma in se ne zadržujejo po šoli. Sicer to storijo v garderobi in se ne po nepotrebnem ne zadržujejo po šoli.
 • Učenci skupinskega pouka (Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) se ne zadržujejo v garderobi temveč gredo direktno v učilnico.
 • Maska je potrebno uporabljati skladno z navodili NIJZ
 • Na vratih šole in na vseh vidnih mestih so nameščena navodila za preprečevanje okužbe virusa Covid-19.
 • Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno. Razkužilniki so v učilnicah in hodnikih šole.
 • Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI RISTO SAVIN ŽALEC
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov (za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Žalec, 27.8.2020                                                                                                  mag. Gorazd Kozmus,
                                                                                                                               ravnatelj


PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 PO MODELU »B«
(priporočila NIJZ)

SEZNANITEV Z UKREPI:
 
 • V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe
 • Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih
 • Umivanje/razkuževanje rok
 • Higiena kihanja in kašlja
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami
 • Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja
 • Zadostna medosebna razdalja je priporočena med učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku.
 • Uporaba mask (zaposleni, učenci)
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra).
 • V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Čiščenje in razkuževanje površin
 • Zračenje prostorov
 • Odsvetovano zbiranje v skupinah zunaj matične učne skupine
 • Če zaradi pedagoškega procesa ni izvedljiv pouk brez mešanja skupin, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra).
 • Svetovano oblikovanje manjših učnih skupin
 • Odsvetovano mešanje skupin (večje skupine)
 • Če zaradi pedagoškega procesa ni izvedljiv pouk brez mešanja skupin, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra).
 • Urnik uporabe prostorov (odmori, prihod s časovnim zamikom . . )
 • Določene poti gibanja (koridor)
 • Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)
 • Odsvetovanje prireditev

Žalec, 27.8.2020                                                                                   mag. Gorazd Kozmus,
                                                                                                                ravnatelj