Glasbena šola
"Risto Savin" Žalec

Aškerčeva 9, 3310 Žalec
Slovenija

T: 03 710 28 60
M: 051 454 457
F: 03 710 28 60

Ravnatelj

mag. Gorazd Kozmus

Pomočnica ravnatelja

Maja Keblič

E: gszalec.knjiznica@amis.net

Tajništvo VIZ

Nika Brešan

E: gszalec.tajnistvo@amis.net

Računovodstvo

Vodja računovodstva:
Bina Lokar

E: gszalec.tajnistvo@amis.net