Ravnatelj

mag. Gorazd Kozmus

Pomočnica ravnatelja

Maja Keblič

Tajništvo VIZ

Nika Godler

Računovodstvo

Zavod Petka
Ulica Ivanke Uranjek 2
3310 Žalec


Vodja računovodstva:
Bina Lokar

Hišnik

Čiščenje

Zavod Petka
Ulica Ivanke Uranjek 2
3310 Žalec


čistilka Safeta Salkič