13. maj 2020
Vrnitev pouka v šolske prostore - obvestilo staršem posodobljeno 17.5.2020
Več...
Spoštovani starši,
 
na osnovi sklepa vlade RS z dne 29. 4. 2020 in okrožnice MIZŠ z dne 14. 5. 2020, se postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva. 18. 5. 2020 se bodo v šolo vrnili VSI učenci VSEH PROGRAMOV glasbenega izobraževanja in VSEH PREDMETOV. 

Priporočila Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti, zato nujno potrebujemo vaše informacije o vrnitvi otroka v izobraževalni program na naši glasbeni šoli.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev ob ponovnem vstopu otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.


Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV, katere smo vključili v izjavo.

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.


Velja, da individualni in skupinski pouk za učence, ki nimajo zdravstvenih omejitev, poteka le v prostorih šole. V primeru, da se ta otrok kljub temu pouka v šoli ne udeležuje, se odsotnost šteje kot redna odsotnost od pouka in šola takemu učencu ni dolžna zagotavljati kakršnekoli prilagoditve izvedbe pouka.

KDO LAHKO OBISKUJE POUK?
Pouk v glasbeni šoli se izvaja za vse učence VSEH PREDMETOV.

PRIHOD V ŠOLO
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
 • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
 • Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in otroke, starejše od 12 let v vseh šolskih prostorih, z izjemo učilnic.
 • Na vseh vidnih mestih v šoli bodo visela navodila za preprečevanje okužbe z Covid-19.
 • V vseh prostorih šole so na voljo razkužila. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno za otroke in zaposlene.
 • Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
 • V toaletne prostore je potrebno vstopati posamezno.
VSTOP V ŠOLO
V  matično šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda.
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi po telefonu in ob uporabi zaščitne maske.
Ob vstopu v šolo se vstopajoči razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na steni ob vhodu.
Zaposleni vstopajo v  matično šolo in iz nje izstopajo izključno skozi glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni in otroci, starejši od 12 let, nositi zaščitne maske.

GIBANJE PO ŠOLI
Učenci se v šoli ne zadržujejo in ne družijo po hodnikih. V šolo pridejo najprej 5 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka. Starše počakajo pred šolo. Na pouk počakajo pred učilnico. Vrata odpira in zapira samo učitelj.

ZRAČENJE UČILNIC
Čistilka pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, če pa je vreme primerno, lahko okna ostanejo priprta. Med poukom za primerno zračenje poskrbijo zaposleni.

PREVENTIVNI UKREPI V UČILNICAH
V učilnicah so:
 • Koši za smeti
 • Razkužilo z primerno vsebnostjo etanola
 • Umivalniki in milo
Učilnico odpira in zapira samo učitelj. Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.
Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok.
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:
 • Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
 • Plastenko  z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.
PISNA GRADIVA IN KNJIŽNICA
V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta.

ČIŠČENJE PROSTOROV
Temeljito čiščenje in razkuževanje šole zagotavlja zavod Petka.
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.


DRUGI UKREPI
Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak konec tedna.

MEDSEBOJNA RAZDALJA
Tako učenci, kot vsi zaposleni morajo upoštevati enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0m; v zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo.
Predpisano medsebojno razdaljo je potrebno upoštevati v vseh prostorih šole, v sanitarije lahko vstopa največ ena oseba.

Morebitne konference in sestanki se organizirajo preko video konference.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza).

Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.

Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole.
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Veliko zdravja želim vsem,

                                                                                   mag. Gorazd Kozmus,
                                                                                   ravnatelj

Nazaj