19. april 2020
Letni izpiti in vpis novih učencev
Klik

Spoštovani starši in učenci,

obveščamo vas, da smo glasbene šole v petek, 17. aprila 2020 preko okrožnice ministrstva prejele nekaj navodil glede ocenjevanja znanja za letošnje šolsko leto in glede vpisa novih učencev v šolsko leto 2020/2021.

1. LETNI IZPITI
Letos v glasbenih šolah ne bo letnih izpitov. Letno oceno bo avtonomno oblikoval učitelj predmeta.

2. SPREJEMNI PREIZKUSI 
Sprejemni preizkusi za vpis učencev v 1. razred šolskega leta 2020/2021 bodo v mesecu juniju 2020, ter v primeru prostih mest v naknadnem roku, med 17. in 25. avgustom 2020. Sprejemni preizkusi so obvezni za vpis v program Glasba (instrumenti) in program Balet.

3. VPIS UČENCEV
Nove učence bomo v prvi razred vpisovali od 1. do 7. julija 2020 in v primeru prostih mest v drugem roku, od 26. do 31. avgusta 2020. V teh rokih bomo vpisovali učence tudi v programe, kjer sprejemni preizkusi niso potrebni: Glasbena pripravnica, Predšolska glasbena vzgoja, Plesna pripravnica, Plesni vrtec.

Vsem staršem se zahvaljujem za sodelovanje v teh izrednih razmerah, učencem čestitam za uspešno delo in upam, da se čimprej vidimo v prostorih šole.

mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj

Nazaj