POSLOVNI ČAS IN URADNE URE V ČASU POUKA NA DALJAVO


Poslovni čas: od 7. do 15. ure oziroma do 20. ure (učitelji na daljavo)

Kontaktni podatki:
e-pošta: tajnistvo@gszalec.si
Telefon: 03 710 28 60

Uradne ure:

Tajništvo: v okviru poslovnega časa v šoli osebno, po telefonu ali po elektronski pošti;
Ravnatelj: po predhodnem dogovoru;
Pomočnica ravnatelja: na telefonski številki 051 454 456 vsak dan med 10. in 14. uro oziroma po e-pošti na naslovu knjiznica@gszalec.si;
Učitelji: skladno z dogovorjenim urnikom pouka na daljavo oziroma po dogovoru po telefonu ali elektronski pošti.

Kontaktni podatki odgovorne osebe zavoda izven poslovnega časa:
Ravnatelj: mag. Gorazd Kozmus
e-pošta: tajnistvo@gszalec.si

Mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj