ODSOTNOSTI:

 

Datum: 15.9.2020

Z A P I S N I K

1. roditeljskega sestanka staršev otrok vseh oddelkov glasbene šole, ki je potekal med 31.8.2020 in 14.9.2020 dopisno, preko spletne strani šole (razpis, obvestilo), sms sporočil (dodatno obvestilo) in glasovalnih lističev prejetih preko učiteljev.

Dnevni red:
1. Imenovanje predstavnikov staršev v svet staršev v šolskem letu 2020/2021

Predlagani predstavniki za svet staršev so bili:
 • Sabina Cvahte Čadež – oddelek pihal in trobil
 • Urša Planko – oddelek glasbil s tipkami in plesa
 • Alenka Jazbinšek Žgank – oddelek glasbil s tipkami in plesa
 • Karmen Marinšek – oddelek petja
 • Lidija Oblak – oddelek brenkal
 • Aleksander Trobiš – oddelek godal
 • Aleksandra Novak – oddelek tolkal
Glasovanje se je zaključilo 14.9.2020. Glede na oddane glasovnice je po posameznih oddelkih rezultat glasovanje naslednji:
 • Sabina Cvahte Čadež – oddelek pihal in trobil
Glasovalo je 10 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 10 NE 0
 • Urša Planko – oddelek glasbil s tipkami in plesa
Glasovalo je 81 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 81 NE 0
 • Alenka Jazbinšek Žgank – oddelek glasbil s tipkami in plesa
Glasovalo je 31 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 31 NE 0
 • Karmen Marinšek – oddelek petja
Glasovalo je 18 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 18 NE 0
 • Lidija Oblak – oddelek brenkal
Glasovalo je 27 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 27 NE 0
 • Aleksander Trobiš – oddelek godal
Glasovalo je 30 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 30 NE 0
 • Aleksandra Novak – oddelek tolkal
Glasovalo je 12 staršev oddelka. Rezultat glasovanja: DA 12 NE 0
Sklep 1: V svet staršev so za šolsko leto 2020/2021 izvoljeni vsi predlagani predstavniki staršev.

 Volilna komisija:

1. Maruša Mirnik­­­­­_____________________________________________________________


2. Sonja Alatič_______________________________________________________________


3. Biljana Ann Novak_________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani starši!
Na začetku šolskega leta vas lepo pozdravljam. Ker letos zaradi trenutnih razmer ne moremo imeti uvodnega roditeljskega sestanka, bi vam rada nekaj informacij predala na daljavo.

Nastopi v okviru oddelka brenkal za šolsko leto 2020/2021

19. 10. ob 18:30 -  Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Katja Klinc)
27. 11. ob 18:30 -  Razredni nastop učencev Marije Alatič
30. 11. ob 18:30 -  Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Maruša Mirnik)
7. 12. ob 17. uri - Razredni nastop učencev Maruše Mirnik
16. 12. ob 18:30 - Razredni nastop učencev Ksenje Kramaršek
21. 12 ob 16:30 - Razredni nastop učencev Irene Tepej
21. 12. ob 18:30 - Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Matic Dolenc)
18. 1. ob 17. uri - Razredni nastop učencev Katje Klinc
20. 1. ob 17. uri - Razredni nastop učencev Matica Dolenca
25. 1. ob 18:30 - Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Ksenja Kramaršek)
3. 2. in 4. 2 - Seminar za kitariste, predavatelj: Tomaž Rajterič
1. 3. ob 18:30 - Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Marija Alatič)
29. 3. ob 17. uri - Razredni nastop učencev Katje Klinc
12. 4. ob 18:30 - Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Irena Tepej)
14. 4. ob 18:30 - Razredni nastop učencev Ksenje Kramaršek
16. 4. ob 18. uri - Razredni nastop učencev Marije Alatič
20. 4. ob 18. uri - Rock koncert učencev oddelka brenkal
10. 5. ob 17. uri - Razredni nastop učencev Maruše Mirnik
17. 5. ob 18:30 - Zvočnice (nastop kitaristov in citrarjev, organizacija nastopa: Katja Klinc)
19. 5. ob 18. uri - Razredni nastop učencev Irene Tepej
26. 5. ob 17. uri - Razredni nastop učencev Matica Dolenca


Učenci bodo nastopali tudi na rednih produkcijah in drugih šolskih in izvenšolskih nastopih. Aprila bomo poskušali izpeljati lanski projekt - Rock koncert, kjer bo poleg komornih zasedb sodeloval tudi kitarski orkester. Za oglede nastopov boste potrebovali vstopnico, saj bo v dvorani lahko le določeno število gledalcev. Vstopnice boste lahko naročili pri učitelju individualnega pouka. Pridržujemo si pravico do sprememb, zaradi objektivnih okoliščin (COVID-19). Prosim, da sledite naši spletni strani, kjer bodo objavljene morebitne spremembe ali odpovedi nastopov.
Za februar načrtujemo mojstrske tečaje za kitariste, ki jih bo vodil priznani profesor, ki poučuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Tomaž Rajterič.
Prosim vas, da odsotnost učenca javite učitelju individualnega pouka. Če bo kdo od učencev ali učiteljev dobil odločbo o karanteni od NIJZ, bo pouk potekal na daljavo, zato prosim, da si na računalnik v dogovoru z vašim učiteljem naložite ustrezne programe, kot so Skype, Viber..

Če boste imeli kakšno vprašanje, smo vam na voljo po telefonu ali mailu. Vsak učitelj ima na urniku tudi govorilne ure, kamor lahko pridete ob predhodni najavi.

Želim vam uspešno šolsko leto in veliko glasbenih užitkov,
Maruša Mirnik,
vodja aktiva brenkal

Štev.: 01/2020
Datum: 3.9.2020

Glasbena šola Risto Savin Žalec, volilna komisija za izvedbo volitev predstavnikov v svet staršev
R A Z G L A Š A
 
potrjeno kandidatno listo za volitve predstavnikov staršev v svet staršev, ki bodo izvedene na daljavo s pomočjo glasovalnih lističev.

1. Kandidatna lista za predstavnike staršev v svet zavoda:

 
 • Sabina Cvahte Čadež – oddelek pihal in trobil
 • Urša Planko – oddelek glasbil s tipkami in plesa
 • Alenka Jazbinšek Žgank – oddelek glasbil s tipkami in plesa
 • Karmen Marinšek – oddelek petja
 • Lidija Oblak – oddelek brenkal
 • Aleksander Trobiš – oddelek godal
 • Aleksandra Novak – oddelek tolkal
 
 Volilna komisija:
1. Maruša Mirnik
2. Sonja Alatič
3. Biljana Ann Novak


----------------------------------------------------------------------------------------
Žalec, 31. 08. 2020

Vabilo na sestanek staršev na daljavo - roditeljski sestanek

Spoštovani starši,

zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID 19, letošnje šolsko leto začenjamo po posebnem, vnaprej določenem protokolu. To je model B, ki predvideva izvajanje sestankov, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in podobno, na daljavo.  Ker je ena izmed nalog uvodnih sestankov tudi izvolitev predstavnika oddelka v svetu staršev, vas skladno s sklepom sveta staršev trenutnega mandata tokrat vabimo, da se udeležite roditeljskega sestanka na daljavo in:

 
 1. predlagate kandidata, ki bi v tem šolskem letu zastopal vaš oddelek v svetu staršev
ali
       2. se javite za funkcijo predstavnika oddelka, ki bo v tem šolskem letu zastopal vaš oddelek v svetu staršev (tudi v tem primeru potrebujete predlagatelja).

Predloge lahko podate osebno ali po elektronski pošti na e-naslov tajnistvo@gszalec.si.

V primeru da predlagate kandidata, morate priložiti tudi njegovo pisno soglasje, v primeru, da se javite za to funkcijo, to jasno zapišite v elektronskem sporočilu in predložite predlagatelja.

Vsak oddelek ima v svetu staršev enega predstavnika, razen oddelka glasbil s tipkami in plesa, ki ima dva.

Predloge lahko podate do srede, 2.9.2020, do 18. ure. Imena z največ glasovi po posameznih oddelkih bomo v četrtek, 3.9.2020 objavili. Morebitne pripombe na seznam kandidatov za člane v svetu staršev v šolskem letu 2020/2021, lahko podate od objave kandidatov pa do vključno ponedeljka, 7.9.2020, do 8. ure. Po tem roku bodo kandidati voljeni kot predstavniki staršev v šolskem letu 2020/2021.


Predsednica sveta staršev,                                                          Mag. Gorazd Kozmus,
Alenka Jazbinšek Žgank                                                              ravnatelj