ORGANI ŠOLE
OBČINE USTANOVITELJICE
- Občina Žalec
- Občina Braslovče
- Občina Polzela
- Občina Prebold
- Občina Tabor
- Občina Vransko
SVET ŠOLE
5 predstavnikov šole
3 predstavniki ustanoviteljev
3 predstavniki staršev
RAVNATELJ
mag. Gorazd Kozmus
SVET STARŠEV
7 predstavnikov staršev
UČITELJSKI ZBOR
STROKOVNI AKTIVI
- Godala
- Pihala in trobila
- Tolkala
- Glasbila s tipkami in ples
- Brenkala
- Petje
- Teoretični predmeti