Štev.: 03/2021-volitve Svet staršev
Datum: 20.9.2021

Glasbena šola Risto Savin Žalec, volilna komisija za izvedbo volitev predstavnikov v svet staršev

R A Z G L A Š A
 
rezultate volitev predstavnikov staršev v svet staršev. Glasovalne liste so prejeli vsi starši, posamezni kandidati pa so prejeli naslednje število glasov:

1. Predstavniki staršev v svetu staršev v letu 2021/2022, so:

•    Barbara Zupančič – oddelek pihal in trobil (20 ZA / 0 PROTI)
•    Brigita Arapović in Saša Zidanšek Obreza – oddelek glasbil s tipkami in plesa (55 ZA / 1 PROTI)
•    Romana Košir – oddelek petja (14 ZA / 0 PROTI)
•    Karmen Florjančič – oddelek brenkal (44 ZA / 0 PROTI)
•    Jeseničnik  Alenka – oddelek godal (24 ZA / 1 PROTI)
•    Romana Turnšek – oddelek tolkal (19 ZA / 0 PROTI)
 
  
Volilna komisija:

1. Maruša Mirnik

2. Sonja Alatič

3. Biljana Ann Novak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štev.: 01/2021-volitve Svet staršev
Datum: 2.9.2021

Glasbena šola Risto Savin Žalec, volilna komisija za izvedbo volitev predstavnikov v svet staršev
R A Z G L A Š A
 
potrjeno kandidatno listo za volitve predstavnikov staršev v svet staršev, ki bodo izvedene na daljavo s pomočjo glasovalnih lističev.

1. Kandidatna lista za predstavnike staršev v svet staršev:

 
  • Barbara Zupančič – oddelek pihal in trobil
  • Brigita Arapović – oddelek glasbil s tipkami in plesa
  • Saša Zidanšek Obreza – oddelek glasbil s tipkami in plesa
  • Romana Košir – oddelek petja
  • Karmen Florjančič – oddelek brenkal
  • Jeseničnik Alenka – oddelek godal
  • Romana Turnšek – oddelek tolkal
 
 Volilna komisija:

1. Maruša Mirnik

2. Sonja Alatič

3. Biljana Ann Novak

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Žalec, 27. 08. 2021

Vabilo na sestanek staršev na daljavo - roditeljski sestanek

Spoštovani starši,

zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID 19, letošnje šolsko leto začenjamo po modelu B. To pomeni, da je izvajanje sestankov, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in podobno, predvideno na daljavo, saj želimo omogočiti vsem enake možnosti sodelovanja, ne gledena izpolnjevanje PCT pogojev, katere smo sicer dolžni preverjati. Ker je ena izmed nalog uvodnih roditeljskih sestankov tudi izvolitev predstavnika oddelka v svetu staršev, vas tokrat vabimo, da se udeležite roditeljskega sestanka na daljavo predlagate kandidata, ki bi v tem šolskem letu zastopal vaš oddelek v svetu staršev.

Predloge lahko podate osebno ali po elektronski pošti na e-naslov tajnistvo@gszalec.si.

Pisnemu predlogu kandidata morate predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se s predlogom strinja oziroma da sprejema kandidaturo za predstavnika oddelka v svetu staršev.

Vsak oddelek ima v svetu staršev enega predstavnika, razen oddelka glasbil s tipkami in plesa, ki ima dva.

Predloge lahko podate do srede, 1.9.2021, do 15. ure. Predloge po posameznih oddelkih bomo v četrtek, 2.9.2020 objavili. Morebitne pripombe na seznam kandidatov za člane v svetu staršev v šolskem letu 2021/2022, lahko podate od objave kandidatov pa do vključno ponedeljka, 6.9.2021, do 8. ure. Po tem roku bodo kandidati voljeni kot predstavniki staršev v šolskem letu 2021/2022.


Mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj