NAUK O GLASBI
URNIK 2022/2023
Seznam učencev po skupinah:

Predšolska glasbena vzgoja

Glasbena pripravnica    


1. RAZRED:
1.a      1.b       1.c      1.d Vransko    1.e Prebold      1.f Polzela      1.g Braslovče     

2. RAZRED:
2.a        2.b     2.c     2 Ples   2.d1 Vransko    2.d2 Vransko      2.e Prebold     2.f Polzela     2.g1 Braslovče  2.g2 Braslovče

3. RAZRED:
3.a     3.    3.c     3.d Vransko  3.f Polzela     3.g Braslovče

4. RAZRED:
4.a     4.b     4.c     4.d Vransko     4.e Prebold    4.f.Polzela  4.g Braslovče

5. RAZRED:
5.a     5.b    5.c    5.č   5.d Vransko     5.e Prebold          

6. RAZRED:
6.a     6.b     6.c    6.d Vransko   6.e Prebold      6.f Polzela   

SOLFEGGIO:
Solfeggio I a         Solfeggio I b
Solfeggio II            Solffegio II b

Seznam učbenikov, ki jih bodo vaši otroci potrebovali pri skupinskem pouku v šolskem letu 2022/2023: 

- Predšolska glasbena vzgoja: MojcaTratar: Predšolska glasbena vzgoja
- Glasbena pripravnica: B. Tornič Milharčič: V deželi glasbe, učbenik
- Nauk o glasbi:
1.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 1;
2.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 2;
3.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 3;
4.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 4;
5.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 5;
6.r.  M. Širca Pavčič:                                                      Mali glasbeniki 6;
- Baletna teorija: ni učbenika
- Solfeggio:
Solfeggio I, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio I
Solfeggio II, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio II
               

ODDELEK PLESA


Seznam učencev po skupinah:


Plesni vrtec

PP1          PP2        PP3       

Balet 1        Balet 2        Balet 3        Balet 4        Balet 5        Balet 6    Balet nadstandard