Spoštovani!
Obveščamo vas, da so obvestila za starše sedaj razdeljena na podlagi strokovnih aktivov naše glasbene šole in na obvestila za člane orkestrov.