27. avgust 2020
Hišni red, navodila obnašanja v času COVID 19 in pouk po modelu B
HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA

PRIHOD V ŠOLO
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
 • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
 • Učenci plesne pripravnice in baleta se za pouk, če je to le izvedljivo oblečejo doma in se ne zadržujejo po šoli. Sicer to storijo v garderobi in se ne po nepotrebnem ne zadržujejo po šoli.
 • Učenci skupinskega pouka (Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) se ne zadržujejo v garderobi temveč gredo direktno v učilnico.
 • Maska je potrebno uporabljati skladno z navodili NIJZ
 • Na vratih šole in na vseh vidnih mestih so nameščena navodila za preprečevanje okužbe virusa Covid-19.
 • Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno. Razkužilniki so v učilnicah in hodnikih šole.
 • Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI RISTO SAVIN ŽALEC
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov (za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Žalec, 27.8.2020                                                                                                  mag. Gorazd Kozmus,
                                                                                                                               ravnatelj


PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 PO MODELU »B«
(priporočila NIJZ)

SEZNANITEV Z UKREPI:
 
 • V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe
 • Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih
 • Umivanje/razkuževanje rok
 • Higiena kihanja in kašlja
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami
 • Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja
 • Zadostna medosebna razdalja je priporočena med učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku.
 • Uporaba mask (zaposleni, učenci)
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra).
 • V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Čiščenje in razkuževanje površin
 • Zračenje prostorov
 • Odsvetovano zbiranje v skupinah zunaj matične učne skupine
 • Če zaradi pedagoškega procesa ni izvedljiv pouk brez mešanja skupin, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra).
 • Svetovano oblikovanje manjših učnih skupin
 • Odsvetovano mešanje skupin (večje skupine)
 • Če zaradi pedagoškega procesa ni izvedljiv pouk brez mešanja skupin, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra).
 • Urnik uporabe prostorov (odmori, prihod s časovnim zamikom . . )
 • Določene poti gibanja (koridor)
 • Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)
 • Odsvetovanje prireditev

Žalec, 27.8.2020                                                                                   mag. Gorazd Kozmus,
                                                                                                                ravnatelj

 

Nazaj